najnowszy RAPORT NIK DOTYCZĄCY PLATFORM ZAKUPOWYCH

Według najnowszego raportu NIK, publiczny MiniPortal nie zapewnia zgodności z obowiązującym prawem.

Elektronizacja zamówień unijnych rozpoczęła się 18 października 2018 roku. W praktyce oznacza to, że od wyżej wymienionego dnia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniach odbywa się przez środki komunikacji elektronicznej.
Pełna elektronizacja Zamówień Publicznych wejdzie w życie od stycznia 2021 roku.
Mimo, że zostało pół roku do obowiązku elektronizacji, według NIK, państwowy system MiniPortal wciąż nie jest w pełni przygotowany.

Poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie, które Zamawiający powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o użyciu MiniPortalu bądź o zakupie komercyjnej platformy:

  • szyfrowanie
  • archiwizacja
  • kontakt ze wsparciem technicznym systemu
  • zgodność z przepisami o przechowywaniu danych
  • neutralność technologiczna
  • sposób pobrania i otwierania ofert

Najważniejsza kwestia zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy to bezpieczeństwo, czyli dokumentacja musi być odpowiednio chroniona a przetarg powinien być przeprowadzony w pełni z obowiązującym prawem.
Według raportu NIK, niespełnienie wszystkich wyżej wymienionych punktów przez MiniPortal powoduje, że przeprowadzanie przetargów może prowadzić do utraty lub naruszenia integralności dokumentacji i do ograniczenia możliwości odtworzenia przebiegu postępowań.
Został też poruszony często występujący problem z rozszyfrowywaniem ofert oraz brakiem dostępu do pomocy technicznej.
W raporcie wskazano, że platformy komercyjne są wybierane ze względu na szeroki zakres funkcjonalności, intuicyjną obsługę oraz możliwość szkoleń z systemu.