OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zamawiający na rynku Zamówień Publicznych w Polsce ma do wyboru dwie drogi w celu przeprowadzenia postępowania w formie elektronicznej:

a) Wybrać miniPortal.
b) Wybrać rozwiązanie komercyjne.


W dobie elektronizacji Zamawiający często zastanawiają się, w którym momencie należy uruchomić postępowanie wykorzystując do tego celu oprogramowanie.

Spróbujmy wymienić jakie czynności wykonuje Zamawiający w zakresie przygotowania postępowania:

 • osoba odpowiedzialna powinna wiedzieć, co chce kupić, na jakich warunkach i kiedy
 • wstępna konstrukcja opisu przedmiotu zamówienia
 • dialog techniczny, badanie możliwości rynku
 • status niezbędnych pozwoleń zgód do realizacji zamówienia
 • doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia
 • źródła finansowania
 • harmonogram realizacji zamówienia
 • szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
 • uzgodnienia w zakresie wzoru umowy
 • dokumentacja do przetargu SIWZ, a w niej wskazanie platformy jakiej Zamawiający będzie używał do składania ofert, otwierania ofert, komunikacji elektronicznej, a także warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, wadium itp. Każde oprogramowanie powinno posiadać wzorowe teksty, z których Zamawiający powinien skorzystać w trakcie przygotowywania dokumentu SIWZ
 • harmonogram postępowania przetargowego
 • wniosek do kierownika zamawiającego o wszczęcie postępowania
 • ogłoszenie postępowania poprzez przekazanie do TED (DUUE) lub publikacje w Biuletynie Zamówień Publicznych. W momencie ogłoszenia postępowania poprzez przekazanie do tablicy ogłoszeń TED bądź BZP Zamawiający może zalogować się do oprogramowania za pomocą aplikacji, uruchomić dla tego przetargu możliwości składania ofert dla Wykonawców i komunikację elektroniczną z Wykonawcami.

W następnych artykułach postaramy się praktycznie i chronologicznie pokazać Państwu jakie czynności powinien wykonać Zamawiający, aby uruchomić przygotowane postępowanie z wykorzystaniem oprogramowania JOSEPHINE.